Lia Khabibullina

algorithmic analyst

Kapiton Pospelov

algorithmic analyst

Daniil Naryzhnyj

python developer

Karina Lundaeva

algorithmic analyst

Ksenia Latynina

business analyst

Saveliy Bogdanov

python developer

Salbek Beketov

business analyst

Darya Zubkova

python developer

Irina Vatamanyuk

algorithmic analyst

Zhanna Burlutskaya

algorithmic analyst