Evgeny Kolesov

specialist

Darya Zubkova

junior researcher

Svetlana Shirokova

lead researcher

Daria Popova

analyst

Daria Fedyaevskaya

technician

Ekaterina Kozina

specialist

Ekaterina Tereshko

analyst

Marina Efremova

analyst

Zhanna Burlutskaya

specialist